Hening

Hening
" .......... "

Minggu, 01 Mei 2011

" ROSO ............"

Suryo Radityo Pujoningrat

HAWUNG SUJI.....HAWUNG HARSI.....REH SOTYO SATRIO.... ABANG..!. GONDO PAMULAT WEDHAR MANGGIH...NUNG.........
BEBUBUD JANTI.....
HONG SUJI........HONG SUJI.....KUWAOS ROSO PAMEDAR INGSUN...RAHADIAN KUSUMO MADU.....
H OOOOOOOOOOOONNNNNNNNGGGGGG...........
WIJI PENGGALIH............
JATINING RAOS..........
NYAWIJI MANJING..........

jroning ROSO....jroning BUDIKU.......jroning honggo wung awung......tilap Besmo Agung...kangaluyun lumayu medal saking PURO...hanggadahi sesambetan kalawan poro madyo...lampah laku jroning kahanan dur angkoro...rinekso kalawan pepunden..manggeni sak nginggilipun lepen biru.....dos sedyo wegig....................................
...................................CONDRO.........
.......................................
...............................................BAYU.................................................
..
......................................................KARTIKO.......................................
.........
..............................................................BANYU.................................
..............
.......................................................................BUMI.........................
......................
.............................................................................GENI...................
.............................
PAES...PAESAN wusono jangkep.......
..................................................
...........................................HONG SUJI.........SUJI.....
..................................................
....................................REH BRE JOYO JANTI.........
..................................................
............................PUJI PANGESTUTI.............
......................................................................RAHAYU.........................


Poro sedulur...ojo nganti lali...tahun sing pengarep mbesuk...akeh GONDO WENGUR...akeh GONDO BATHANG ning ngarep mburi...,jroning bumi NGGROWONG sisih wetan banjur kidul ndadeake bumi ngetoake entute BUTO....,langit banter panase lan asrepe....,tengahing tahun ono PETILASAN DEWO SING JUMEDUL...LAN KONDANG SAK JAGAD..., yo karna wis mulai titi wancine sjatine mbukak PEPENER sing sjati..,bumi bedah sisih kulon..miring, ngancik akir tahun JUMEDUL nom-noman wiji sjati ora akeh jumlahe nanging ngadeg nduwur GUNUNG maringi pepadang kawulo...WUSONO SALIN sak naliko ora dilegewo nanging soyo suwe soyo NGREMBOKO..SALIN WUSONO SEJATINE................................mugio tansah eling lan waspodo sanak kadangku sedoyo......hayyu rahayu.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar